MENU

*Please click the number inside the table to view the list.

List of E-Passports Available for Release ( 2016)

How to check your name to see if your passport is available for release:
1.   The dates below indicate the date of application of passports that are ready for release.
2.   Check the date of application on your receipt or claim stub.
3.   Click on the date which covers/includes your date of application. For example you applied on June 13. You may note that there is a Tab for June 9 and a Tab for June 23. Since your application is after June 9 but before June 23, click on June 23 and search for your name (names are arranged in alphabetical order).
4.   If you cannot find your name check the next dates indicated.
5.   If you still cannot find your name, please call  17721234.
Paano hanapin ang inyong pangalan upang malaman kung maari nang kunin ang passport:
1. Ang mga petsang nakalagay sa baba ay sumasakop kung anong petsa ng application na meron nang passport.
2. Tignan ang petsa sa inyong resibo o claim stub.
3. Mag-click sa petsang sumasakop sa petsa sainyong resibo/claim stub. Halimbawa: Kung kayo ay nag-apply ng June 13 mapapansin niyong may petsa sa baba para sa June 9 at June 23.  Dahil ang inyong application ay nai-file pagkatapos ng June 9 at sakop ng June 23, mag-click po kayo sa June 23 at doon hanapin ang inyong pangalan.
4. Pag hindi niyo makita ang inyong pangalan, mangyaring subukan ang mga sumunod na petsa.
5.  Pag hindi niyo pa rin mahanap ang inyong pangalan, tumawag sa 17721234.
 
January February March April May June July         
August      
September   October November December
 07
 07
 03
04
04
05
03 to 31 (updated)
1 to 31
01 to 30 03 to 31 01 to 29
 
1 to 29
 17
 21
03 updated
14
08
05 (updates)
           
 18
 29
06
26
19
06 to 30
             
    31
  19 (updated)
             
                       
                      

 

LIST OF E-PASSPORTS RELEASED CY 2015